Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kraftig försäljningsökning för ekologiska livsmedel under 2005

Den totala försäljningen av ekologiska livsmedel och alkoholfria drycker ökade med 40 procent mellan 2004 till 2005 visar färska siffror från SCB.

Det totala värdet av den ekologiska försäljningen är nu uppe i 4 miljarder kr och uppgår till en andel av 2,6 procent av den totala försäljningen av livsmedel och alkoholfria drycker. Det är en ökning med en procentenhet.

Alla varugrupper ökar, men mest ökar försäljningen av ekologiskt kött. Den ekologiska försäljningen av kött ökade med 94 procent mellan 2004 till 2005.


Handeln med ekologiska livsmedel ökar


Den ekologiska köttförsäljningen ökade mest

Värdet på den ekologiska köttförsäljningen ökade från 383 miljoner kr till 427 miljoner kr. Av allt kött som såldes i de svenska butikerna var andelen ekologiskt 2,7 procent.

Detta gör kött till den varugrupp som ökat mest bland de ekologiska varorna. Den totala köttförsäljningen har ökat med 4,3 procent under samma period och värderas till 27,2 miljarder kr.

Under 2000-talet har varugruppen kött ökat försäljningsvolymen med nästan 29 procent vilket är den största positiva förändringen för någon varugrupp. Ekoweb´s efterforskningar visar att någon import av ekologiskt kött inte existerar till Sverige i dagsläget.

Swedish Meats står för ca 90 procent av den ekologiska köttproduktionen


Mejerivaror har störst ekoandel

Mejerivaror är fortfarande den varugrupp där den ekologiska andelen är störst. Den ekologiska försäljningen av mejerivaror mellan 2004 till 2005 värderades till 1,3 miljarder kr i butikerna, eller 5,3 procent av den totala försäljningen av mejerivaror. De ekologiska mejerivarorna står för nästan en tredjedel av den totala ekologiska försäljningen.

De ekologiska mejerivarorna ökade sin försäljning med 25 procent medan den totala försäljningen av mejerivaror minskade med drygt 1 procent. På mejerierna runt om i landet märker man av den ökade efterfrågan på de ekologiska varorna.

Arla står för ca 80 procent av försäljningen av ekologisk mjölk.

Försäljningen av ekologiska grönsaker ökade med 77 procent mellan 2004 till 2005. Grönsaker är den näst största varugruppen bland de ekologiska livsmedlen med en andel om 4 procent av den totala försäljningen.

Värdet av försäljningen av de ekologiska grönsakerna uppgick till 0,6 miljarder kr under 2005. Totalt sett ökade försäljningen av grönsaker med 1 procent mellan 2004 till 2005 och värdet av försäljningen var ca 15 miljarder kr.

Den ekologiska frukten ökade med 38 procent. Största leverantör av ekologiska frukter och Grönsaker var Saba, med en marknadsandel på drygt 50 procent.


För varugruppen ekologisk fisk har däremot utvecklingen stått stilla. Förändringen är 0 procent. Totalt såldes ekologisk fisk för ca 100 000 kr mellan 2004 till 2005 och andelen ekologiskt av den totala försäljningen var 0,1 procent. Den totala fiskförsäljningen ökade med 3,7 procent under samma period. Drycker, sötsaker, bröd och spannmålsprodukter är varugrupper som ökar men med en lägre tillväxt runt 10 procent.

SCB´s beräkningarna är genomförda i samarbete med KRAV.

2006-09-06