Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-köttsortimentet ej lönsamt för Swedish Meats

Slakterikoncernen Swedish Meats står för mer än 90 procent av den ekologiska slakten och försäljningen av ekologiska kött- och charkprodukter i Sverige. Under 2005 sålde företaget ekologiskt kött för 94 miljoner kr. I konsumentledet beräknas värdet till ca 235 miljoner kr. Den totala omsättningen för Swedish Meats hamnade på 8,7 miljarder under 2005 och den ekologiska försäljningen står för 1 procent av försäljningen.

-Den ekologiska affären är inte lönsam för Swedish Meats idag men företaget har lönsamhetsproblem även på det konventionella området. Just nu ses alla områden över för att öka lönsamheten. För den ekologiska produktionen kommer det sannolikt att innebära reviderade slaktmål och slaktplaner, klara i slutet av april. Lönsamheten för varje enskilt djurslag kommer också att ses över. Den största enskilda faktorn för att få lönsamhet på den ekologiska sidan är att sälja större andel av djuret som ekologiskt, säger Åke Modig, nytillträdd VD för Swedish Meats.

- På den ekologiska sidan är det nöt som fungerar bäst och har bäst kalkyler. På gris fungerar slakt och försäljning bra men lönsamheten är dålig därför att det är för stor skillnad mellan priset på de konventionella och ekologiska detaljerna. På ekologiskt lamm har efterfrågan minskat hela 35 procent under 2005 och lönsamheten är dålig eftersom endast en tredjedel av detaljerna säljs som ekologiska, fortsätter Åke Modig.


Åke Modig, VD Swedish Meats

- Konsumentpaketeringen av kött har inneburit att det ekologiska köttet är tillgängligt för fler butiker, samtidigt behöver de inte ta anatomiskt ansvar och det belastar våra marginaler. Vi en uppriktig ambition att satsa på den ekologiska produktionen. Det ekologiska sortimentet är en viktig del av varumärket Scan och vi har en positiv försäljningsutveckling på nöt och gris, vilket är den enda försäljning som faktiskt ökar hos oss för tillfället, säger Åke Modig.


Det är dålig efterfrågan på ekologiska charkvaror hos Swedish Meats

I dagsläget sker ingen produktutveckling av det ekologiska sortimentet hos Swedish Meats. Snarare har man krymp det ekologiska sortimentet och inga nya lanseringar är på gång för tillfället. Något importtryck på den ekologiska sidan känner man inte av.

Från början hade man stora förhoppningar på exportmarknaden för det ekologiska sortimentet men framgångarna där har uteblivit. En viss export sker idag till Danmark och England. Den största delen eko-kött säljs till detaljhandeln, en mindre andel till offentlig sektor, restaurang och industri. I stort sett har man tre kunder: Coop, ICA och Axfood.

- Prognoserna talar för att försäljningen kommer att fortsätta öka i samma takt under 2006. Vi satsar bland annat på en omfattande kampanj tillsammans med detaljhandeln och Eko-kött på att få bättre fart i försäljningen. Intresset för ekologiskt ökar totalt sett och det borde finnas en större efterfrågan på eko-kött, men tillgången är större än efterfrågan idag. Störst chans till ökad försäljning ser jag för färskt kött och det är de ädla detaljerna som driver försäljningen. Vi har mycket liten efterfrågan på ekologiska charkprodukter och det är för små volymer för att produktutveckling skall bli intressant. En eko-produkt behöver ha en marknadsandel på 10 procent av totalförsäljningen för att inte vara ”nich”, avslutar Åke Modig.

Under 2005 slaktade Swedish Meats 11 660 nöt, 19 180 grisar och 8 760 lamm. Av den totala slakten står eko-nöt för 4 procent, eko-lamm för 9 procent och eko-grisarna för 0,9 procent. Försäljningen av ekologiskt nöt- och griskött ökade med 10 respektive 7 procent jämfört med föregående år. På lamm minskade försäljningen med 35 procent.

Vad det gäller grisslakten hade Swedish Meats aviserade mål om att öka den med 12 procent eller 2000 grisar under året vilket betydde en slakt på 21 700 grisar. Det målet uppnåddes alltså inte.


Swedish Meats uppnådde inte sina slaktmål på eko-gris 2005

2006-03-28