Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk vallfröodling, Intervju med Bertil Bertilsson Lantmännen

Ekoweb har tidigare rapporterat om att det finns en efterfrågan på ekologiskt odlat vallfrö. Som en uppföljning på det har vi träffat Bertil Bertilsson som är Lantmännens ansvarige för kontraktering av vallfröodlingar i Mellansverige och nästa vecka besöker vi Sven-Olof Larsson, ekologisk vallfröodlare på Dalboslätten.

Bertil Bertilsson har sitt kontor i en vitmålad kontorslänga bland silos och lastmaskiner på Lantmännens utsädesanläggning i Skara. Ekowebs utsände träffade honom en grå vinterdag, mitt i den omfattande odlingsplaneringen inför kommande växtodlingssäsong.


Bertil Bertilsson rekommenderar alla vallfröodlare att läsa Jordbruksverkets skrift om ekologisk vallfröodling.

Ekologisk vallfröodling, är det något att hålla på med? Finns det någon efterfrågan på det?

- I dagsläget kan vi inte erbjuda slåtter- och betesvallodlarna ekologiskt utsäde till 100 %. Istället har vi tillsammans med Jordbruksverket och övriga i branschen en överenskommelse om blandningar som för det gångna året bestod av 35 % ekologiskt utsäde. Vår målsättning är dock att inom en rimlig framtid tillhandahålla blandningar som helt och hållet består av ekologiskt odlat vallfrö. Svaret blir därför att vi räknar med ett ökat behov av fröråvara inför de kommande åren.

Ska det tolkas som att ni söker nya odlare?

- Både ja och nej! När det gäller vitklöver har vi en god möjlighet att exportera frö till Danmark och därför kan vi lägga ut en del nya odlingar. När det gäller ängssvingel och timotej kommer vi i första hand förlänga de odlingar vi redan har utlagda. I eko-fröodlingen är det rimligt att allmänt räkna med längre liggtider för gräsvallarna. En äldre vall kan ge lite lägre skörd men å andra sidan är de oftast fria från fröogräs, vilket odlaren får igen genom lättare skörd och torkning samt bättre betalning.

Vad är viktiga faktorer för att lyckas som fröodlare?

- Ambitionen bör vara en god skörd med en hög renvaruhalt och godkänd grobarhet. För att uppnå det resultatet behöver odlaren tänka igenom hur han löser ogräsproblematiken, tillför växtnäring samt torkar och lagrar skörden. Vi är bara intresserade av att teckna kontrakt om vi får signaler som tyder på att odlaren tänkt igenom dessa frågor.

Hur ser framtiden ut för den svenska eko-fröodlingen?

- Som det ser ut nu kommer MTR och övergången till ett frikopplat gårdsstöd påverka främst odlingen av timotej. Timotej har haft ett högt kilostöd i förhållande till priset per kilogram frö och därför påverkas den odlingen mest av att odlaren i framtiden istället får en fast summa stöd per hektar. Summan grundar sig på de gamla arealstödsområdena, och eftersom en hel del av timotejfröodlingen dessutom ligger i arealstödsområde 3 & 4 blir hektarstödet klart mindre än vad odlaren tidigare haft i form av kilostöd.

 Läs våra tidigare reportage om vallfröodling:

 

2004-12-06