Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya regler för KRAV-anslutna lantbruk

KRAVs styrelse har antagit nya regler för lantbruk. De nya reglerna för växtodling, djurhållning, biodling, vildväxande produktion och foder träder i kraft från 1 januari 2007.Anledningen till förändringen är att få tydligare regler och att reglerna harmoniserar med IFOAMs bestämmelser. För växtodlare införs ett redovisningssystem för växtnäring, till en början frivilligt men från 2010 för alla. Smågrisar kan avvänjas från 40 dagars ålder vid omgångsuppfödning om det finns en hälsoplan, och tiden då grisar ska ha tillgång till bete sätts till 3 månader. Utevistelse har liksom tidigare tillgång till hela året. För mer information se KRAV´s hemsida: www.krav.se

2006-09-05