Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

11 ekologiska vallfröblandningar hos Svalöf Weibul

Växtförädlingsföretaget Svalöf Weibull saluför idag 11 olika vallförblandningar för ekologiska odlare. Samtliga säljs genom Lantmännen. Vallfröblandningar är delvis ekologiska och uppfyller kraven i Jordbruksverkets föreskrifter (SJFS 1996:47) om godkännande av utsäde och vegetativt förökningsmaterial för framställning av ekologiska jordbruksprodukter. För 2006 gäller att av rödklöver skall minst 50 % vara ekofrö. Av timotej och ängssvingel skall det vara 100 % ekofrö av båda. Slutligen av engelskt rajgräs och rödsvingel är andelen ekofrö satt till minst 35 % för 2006. Källa: www.swseed.se

2006-08-01