Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny vallförblandning från Svalöf Weibull – SW 347

Växtförädlingsföretaget Svalöf Weibull lanserar i år en ny KRAV-godkänd vallfröblandning för ekologiska odlare som säljs genom Lantmännen. Den heter SW 347 flora viken två och är en 2-3-årig slåttervallsblandning med lusern för bättre torktålighet och fiberkvalitet. Bladningen innehåller 5 % Vitklöver Ramona, 5 % Rödklöver Fanny, 2 % Rödklöver Sara EKO, 3 % Rödklöver Pallas Eko, 15 % Lusern Pondus, 17 % Timotej Grindstad EKO, 8 % Timotej Alexander EKO,15 % Ängssvingel Sigmund EKO, 9 % Eng rajgräs Helmer, 6 % Eng rajgräs Helmer EKO och 15 % Rajsvingel Felopa.

2006-08-07