Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mer dansk ekologisk mjölk säljs som ekologisk

Ny statistik från danska mejerier visar att högre andel av den ekologisk producerade mjölken förädlas och säljs som ekologiska produkter. Den totala ekologiska mjölkproduktionen har gått ned i Danmark, men både ost- och konsumtionsmjölk försäljningen ökar igen. Totalt såldes det cirka 130 000 ton konsumtionsmjölk 2005 och de ekologiska lantbrukarna har en samlad mjölkkvot på 411 000 ton. Enligt Ekowebs beräkningar bör uttnyttjadsgraden av ekologisk mjölk i de danska mejerierna ligga runt 40 till 45 procent om man utnyttjar sin mjölkkvot fullt ut. För ett par år sedan låg uttnyttjandegraden på cirka 30 procent. I Sverige har mejerierna en uttnyttjandegrad på 60 till 70 procent av den ekologiska mjölken.

2006-07-31