Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Skandinavien toppar med andel eko-areal

Den ekologiska arealen fortsätter att öka i världen och arealen är nu uppe i över 31 miljoner hektar 2006, enligt IFOAM. Australien är det enskilda land som har mest ekologisk areal, 12,1 miljoner hektar, följt av Kina 3,5 miljoner hektar, Argentina med 2,8 miljoner hektar och Italien med över en miljon hektar. Om man istället tittar på andel ekologisk areal jämfört med den totala jordbruksarealen i landet så ligger Österrike, Schweiz och de Skandinaviska länderna i topp. I Schweiz till exempel brukas mer än tio procent ekologiskt. 2005 fanns det cirka 200 000 hektar KRAV-certifierad åkerareal i Sverige.

2006-04-25