Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska grisar får tre gånger mer antibiotika

I Danmark används mer än dubbelt så mycket antibiotika till djur som till människor och mer än 80 procent av antibiotikan som används till djur förbrukas inom slaktsvinsproduktionen. Danmarks jordbruksforskning har de två senaste åren kartlagt användningen av antibiotika till slaktsvin i konventionella och ekologiska besättningar. Resultaten visar att de konventionella slaktsvinen behandlas tre gånger så ofta med antibiotika jämfört med de ekologiska grisarna. Man har inte hittat något som talar för att ekologiska grisar har högre ”dödlighet” än de konventionella, något som skulle tala för att de ekologiska grisarna i större omfattning går obehandlade mot sjukdomar och avlivas oftare. Statistiken som framkommit och publiceras i årets första nummer av Ökologisk Jordbrug visar att i de ekologiska besättningarna behandlades dagligen 1 gris på 144, i de konventionella besättningarna1 gris på 44. Ekoweb har sökt motsvarande statistik för den svenska produktionen: -Vi har tyvärr ingen sådan tillgänglig, men vi efterlyser en motsvarande undersökning i Sverige. Vi använder betydligt mindre antibiotika här över huvud taget men det vore intressant att se hur många eko-grisar som ”blir konventionella” för att de behandlats. De svenska reglerna om 6 månaders slaktkarens vid antibiotikabehandling i ekologisk produktion omöjliggör i princip behandling efter andra levnadsveckan, säger Maria Alarik på Ekokött

2006-04-11