Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

233 000 ton eko-spanmål odlades i Sverige 2003

Skörden av spannmål som odlats på arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer uppgick under 2003 till 233 000 ton, vilket motsvarar drygt fyra procent av den totala spannmålsskörden i landet. Tre fjärdedelar av den ekologiska spannmålen säljs som certifierad vara. Under 2003 var det åtta procent av spannmålsarealen som odlades ekologiskt i Sverige. Enligt SCB är skillnaden i skördenivå mellan ekologisk och konventionell odling större i slättbygderna än i skogsbygderna.

2004-12-27