Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tyskland, största marknaden för eko-produkter i EU

Den tyska marknaden för ekologiska produkter fortsätter att växa. 2004 beräknas Tyskland sälja ekologiska produkter för 21 miljarder kronor, vilket medför att Tyskland är den största marknaden för ekologiska produkter i EU. Tysklands ekologiska lantbruk växte under 2003 med 5,3 procent till 735 000 hektar på 16500 gårdar. Detta ger en medelareal på 45 hektar per gård. Idag brukas 4,3 procent av all Tysklands åkerareal ekologiskt. Antalet företag som arbetar med förädling och försäljning av ekologiska produkter i Tyskland ökade under året med 11 procent. Det som idag dock dämpar marknadsökningen något är de låga råvaropriser som betalats till de ekologiska lantbrukarna. Detta har i vissa fall lett till att lantbrukare slutat, främst inom den mycket pressade mjölkproduktionen. Källa: Biofachs nyhetsbrev

2004-12-21