Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Grovfodret viktigast

Kvaliteten på grovfodret är den faktor som har störst betydelse för ekonomin i ett självförsörjande mjölkkobesättningar. Valet av tillskottsfoder är av mindre betydelse. Detta visar studier från Danmarks JordbrugsForskning. Man har studerat ekonomin för olika utfodringar: Korn, raps, korn/raps, pellets, och betor som tillskottsfoder och en större eller mindre andel av helsäd i grovfoderransonen. Man kom fram till att det behövs mellan 1,4 och 2,0 ha per ko. 1,4 ha räcker när tillskottsfodret är pellets och fodernivån låg, medan 2 ha är nödvändigt när tillskottsfodret är raps och fodernivån hög är forskarnas slutsats. Forskningsresultatet kan läsas i sin helhet på www.foejo.dkb. Källa: Ökologisk Jordbrug

2004-12-14