Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Årstiderna hårdlanserar eko-lådan i Sverige

Det danska företaget Årstiderna levererar ekologisk mat till 35 000 kunder i Danmark. Under senaste veckan har man mycket aktivt marknadsfört sig i Sverige, framför allt i Malmö. Sedan tidigare levererar man eko-lådan till 400 malmöbor varje vecka. Målet är att bygga upp en svensk marknad. Konceptet bygger på leverans vid kundens dörr av en färdigpackad låda med framför allt frukt och grönt men även ekologiskt bröd och fisk kan beställas. Lådan innehåller även recept. Kunden beställer innehållet i sin låda via Internet och sedan levereras den varje onsdag. Alla varor är ekologiska och kontrollerade enligt danska (och EU´s) regler. Liknande koncept finns i Sverige i mindre skala bland annat Ekolådan i Stockholmsområdet och Ramsjö Gårdsprodukter i Uppsala.. Om Årstidernas satsning lyckas hoppas man kunna samarbeta med svenska odlare, företrädelsevis i Skåne. Från Kravs sida är man positiv till nyetableringen och hoppas att det i förlängningen kan gynna även svenska produkter. Källa: Land Lantbruk

2004-12-10