Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Så ser mejerierna på eko-mjölkens framtid

En tredjedel av de ekologiska livsmedel som säljs i Sverige är mejeriprodukter och den enskilt största mejeriprodukten är mjölk. Till Sveriges sex största mejerier som säljer ekologisk mjölk finns ca 450 ekologiska mjölkproducenter knutna. Fem av sex mejerier tror på en ökad efterfrågan av ekologisk mjölk framöver. Alla mejerier tror att de kommer att behöva fler ekologiska mjölkproducenter. Utom Falköpings mejeri, där man tror sig klara en ökad efterfrågan med hjälp av sina nuvarande mjölkleverantörer. Framför allt Skånemejerier, där man inte har någon kö av producenter tror sig behöva nya eko-mjölkleverantörer. Ekomjölkens andel av den totala mjölkinvägningen ligger mellan 1-7 procent hos de sex största mejerierna. Arla Foods är i särklass störst när det gäller eko-mjölk, med 320 av de sammanlagt 450 leverantörerna. Källa: ATL

2004-12-09