Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mindre avkastning i Danmark

Årets avkastning av spannmål och baljväxter blev något mindre jämfört med föregående år i Danmark. Resultaten baseras på uppgifter insända från ca 200 ekologiska spannmålsodlare och de visar att avkastningen sjönk med ca 5 procent jämfört med 2003. Man hade befarat att avkastningen skulle bli ännu lägre men det visade sig att siffrorna stannade där. Vidare kan man i de insända uppgifterna utläsa att fler danska eko-jordbrukare valt att odla vårvete i stället för vårkorn jämfört med förra året. Avkastningen för vårkorn var 3,6 ton/ha (oförändrat), vårvete 3,8 ton/ha (-3 ton jämf.m 2003), Havre 4,5 ton/ha (-1 ton) och höstråg 3,5 ton/ha (-1 ton). De alldeles färska siffrorna kan läsa i sin helhet på www.ecoadvice.dk Källa: Ökologisk Jordbrug

2004-12-08