Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-raps lönande för den danske bonden

Det lönar sig att odla ekologisk raps i Danmark. Ekologiska lantbrukare vittnar om att det varit en mycket bra gröda med ett bra odlingsstöd. Ofta är det rapsen som givit den största ekonomiska vinsten på hela brukningsenheten. Risken för att odlingen drabbas av angrepp från rapsbaggar kan delvis undvikas genom att så höstraps och sorter som blommar tidigt innan rapsbaggarna hunnit ”formera sig”. En stor del i den goda ekonomin för rapsodling i Danmark ligger i odlingsbidraget. Senaste året låg brukningsbidrag II (dvs när maskin och arbetsomkostnader tagits med i beräkningen) på drygt 6700 SEK/ha för höstraps. Det kan jämföras med 3800 SEK/ha för höstvete och 5700 SEK/ha för vårkorn. Det danska avräkningspriset för ekologiskt rapsfrö ligger på 3,60 SEK och ligger stadigt på en nivå över den konventionella rapsen. Källa: Dlg

2004-11-30