Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bidrag att söka för ekologisk produktion

Det Svenska Jordbruksverket har avsatt pengar till marknadsstödjande åtgärder inom ekologisk produktion. Det finns 2 miljoner kr att söka till detta ändamål. Institutioner och organisationer som tidigare beviljats medel för marknadsstödjande åtgärder är välkomna med sin ansökan senast den 31 december 2004. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se under ”ekologiskt lantbruk” (hittas under ”växt, miljö & vatten”) och ”marknadsåtgärder” Frågor besvaras av Anna Petterson 036-15 59 16.

2004-11-25