Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svenska Foder: Eko-producenter lägger om till konventionell produktion

Marknaden för ekologisk spannmål och foder minskar i Sverige. Främst beror det på att ekologiska spannmåls- och djurproducenter lägger om sin produktion från ekologisk till konventionell på grund av sämre lönsamhet. Producenterna har också tröttnat på KRAV och dess regler samt bristen på framtidstro för ekologisk produktion.

De flesta som nu slutar som KRAV-producenter började under senare delen av 2010-talet, men inom mjölkproduktionen är det även ”eko-profilproducenter” som nu lämnar produktionen i allt snabbare takt.
- Vi har bra fart i eko-spannmålsmarknaden och merbetalningen för ekologisk spannmål är mycket bra under rådande omständigheter, men vi ser att eko-volymerna minskar i Sverige. Både när det gäller spannmål till foder och till industrin, säger Carsten Clausen, VD Svenska Foder.

Den svenska ekologiska spannmålsmarknaden kommer att bli mer exportberoende kommande år. Men på kort sikt är det brist på ekologisk spannmål i EU, vilket märks på prisbilden.
- Vi betalar bra för ekologisk spannmål och hos oss har inte volymerna av eko-foder och spannmål minskat ännu. Men fortsätter antalet eko-producenter att minska så kommer ju även våra volymer av eko-foder minska framöver, säger Carsten.

Omläggningen till konventionell produktion är främst beroende på sämre lönsamhet, men även på att KRAV och dess regler känns omoderna, enligt de producenter Ekoweb pratat med. Det är också så att man som producent ibland inte känner igen sig i marknadsföringen av ekologiska livsmedel och därmed inte vill stå bakom den. I många fall saknas marknadsföring helt för det ekologiska sortimentet. Något Svenska Foder också håller med om.
- För den ekologiska produktionen så märker vi att flera större ekologiska spannmåls- och mjölkproducenter lägger om till konventionell produktion igen. Marknaden balanserar sig. Många producenter har tröttnat på krångliga och dyra KRAV-regler, liksom vi i branschen. Det är för dyrt och tillför för lite. KRAV syns inte och då fungerar det inte i butiken heller. Att köra en EU-standard med EU-ekologiskt skulle vi föredra. Den diskussionen har funnits i många år. Marknaden är internationell, säger Carsten.

2022-09-21