Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Porträtt Marcel Mézy: Mikroorganismer – den tredje och gröna revolutionen av lantbruket!

Ekoweb fick möjligheten att under sista veckan i april åka ned och besöka Marcel Mézy på hans gård utanför Rodez i södra Frankrike. Marcel är den envise mannen som utvecklat en av världens främsta jordförbättrande gödselprodukter som idag finns på marknaden. Den bygger på 28 000 olika mikroorganismer och säljs genom hans företag Sobac. En modern gödselprodukt som återskapar jordens egen förmåga att producera kväve och lagra in kol. Företaget omsätter idag 400 miljoner kronor, växer med ca 20 procent per år och finns nu etablerat i ett 10-tal länder i EU.

Men hur får man då idén att skapa en sådan produkt? Det hela började när Marcel var ung och passade får uppe i bergen. Han gillade att läsa och letade efter bra träd att sätta sig under. Problemet i området var att jordmånen var väldigt grund och det var svårt att hitta en mjuk sittplats. Efter ett tag upptäckte han att det var mjukare under vissa träd och att det alltid var mer jord där. När han satt där under trädet funderade han på varför det var så! Kunde det ha att göra med att vissa träd och plantor gynnar uppbyggnaden av jorden?

Allt startade under en ek
Det första träd som han upptäckte detta på var ek. Därefter hittade han ett flertal andra träd och plantor som han observerade hade samma förmåga att bygga humus och matjord. Med tiden växte det till 8 olika träd och 16 olika plantor, och från platserna de växte plockade han jord och komposterade tillsammans med hästgödsel. Marcels unika egenskap är att kunna observera och lägga märke till saker som inte andra ser. Genom att studera komposterna la han märke till att vissa av dem växte och att andra ”brann upp”. Utifrån detta gjorde han sitt urval av vilka komposter han skulle satsa på och det tog tid.

Många tester under lång tid
Under hela 1970-talet testade han de olika komposterna hos lantbrukare och vänner i trakten. 1982 släppte han sin produkt, Quaterna, som var en mix av alla komposter han utvecklat och han började sälja den till lantbrukare i närområdet. Efter några år så accelererade försäljningen och idag säljs hans produkt till över 10 000 lantbrukare i ett tiotal länder. Företaget har 130 anställda och en omsättning som med stormsteg närmar sig en halv miljard svenska kronor.

Samtidigt som Marcel utvecklade sina egna produkter arbetade han med att sälja andra gödning- och bekämpningsmedel till lantbrukare i trakten. Han märkte att produkterna inte utvecklade jordarna och det var dessutom dyrt för lantbrukarna. Han såg också hur jordarna blev sämre och sämre och att lantbrukarna blev mer och mer beroende av kemin.

Marcel obekväm för etablissemanget
För Marcel har vägen till framgång inte varit enkel. När han tog upp det ökande beroendet av kemikaliejordbruket fick han många aktörer emot sig. Det konventionella sättet att bedriva lantbruk i Frankrike var det som gällde, allt annat var nonsens. Detta synsätt har sedan dess varit den största drivkraften för Marcel att gå vidare och skapa en produkt som minskar beroendet av kemiska lösningar. Marcel ville visa att det går att ändra på traditionella metoder, att man inte måste tänka likadant som man alltid gjort. Vid flera tillfällen har han varit hårt utsatt av lantbruksorganisationer, företag och banker som inte velat stödja hans arbete. Idag är det annorlunda och företag står i kö för olika samarbeten.

Världsledande produkt med mikroorganismer
Det unika med Marcel Mézys produkt är att de återskapar jordens egen förmåga att producera kväve och lagra in kol. En funktion som minskat drastiskt sedan man introducerade kemikaliejordbruket på 1950-talet. Det system av jordlevande mikroorganismer, 28 000 st, som Marcel hittat och satt ihop, har just förmågan att få jorden att växa till. När man tillsätter systemet i tillräcklig mängd så får man en explosion av tillväxten av mikroorganismer som gynnar produktionen och sätter igång inlagringen av kol och fixeringen av kväve. Jordarna växer igen precis som gödselhögarna som Marcel först observerade. Idag har man dessutom bevisat att produkten lagrar in fem ton kol per hektar och år, enligt Franska universitet Purpan.

Varför köper lantbrukarna detta då?
Produkten fungerar och jordarna växer. Kunderna är nöjda och idag använder över 10 000 lantbrukare produkten i över 10 länder i EU, enligt Marcel. 80 procent av spannmålskunderna är konventionella och 20 procent ekologiska. De flesta spannmålsodlare som använder produkten har kunnat halvera sina inköp av handelsgödsel och bekämpningsmedel med bibehållen skörd de senaste 3-5 åren. Detta på grund av att mikroorganismerna och jorden producerar mer av både näring och växtförsvar.

En annan stor kundgrupp, kanske den största, är djuruppfödare av framförallt betesdjur. Här har man noterat stora hälsoeffekter för djuren vid applicering i stallarna. Högre vitalitet bland kalvar och betydligt bättre bete när gödseln är behandlad med mikroorganismer. Många har kunnat dubblera antalet djur på beten jämfört med innan eftersom kvaliteten på fodret ökat så markant.

Idag är Marcel mycket nöjd med att han lyckats få fram en produkt som gör lantbrukarna mer lönsamma, mer självförsörjande och mer autonoma och därmed har de möjligheten att kunna välja och säga nej till traditionella bekämpningsmedel. Han har tydligt visat att man inte skall ge sig.

2022-05-20