Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla ekomejeri sortiment: - Nya förpackningar som lyfter fram jordhälsa och biologisk mångfald

I början av året växlade Arla, som är världens största leverantör av ekologiska mejeriprodukter, upp arbetet ytterligare genom att uppdatera kriterierna för ekologisk mjölkproduktion. Eko-sortimentet får nu en ny förpackningsdesign som uppmärksammar ekoböndernas arbete för jordhälsa och biologisk mångfald.

Arla Ko® Eko får ny förpackningsdesign - fokuserar på böndernas hållbarhetsarbete Det är en utmanande tid för jordbruket, samtidigt som behovet av en lokal och hållbar livsmedelsproduktion är större än någonsin. När ekobönderna nu växlar upp sitt arbete ytterligare vill Arla ta ett nytt grepp som fokuserar på jorden och kossornas roll för biologisk mångfald.
- Mjölkböndernas arbete för att vi ska få mat på bordet och allt det som är naturens egna försvar mot klimatförändringarna måste värnas och stärkas samtidigt som vi minskar utsläppen. När de ekologiska Arlabönderna nu utvecklar sitt hållbarhetsarbete vill vi med vår nya förpackningsdesign uppmärksamma konsumenterna på hur allt hänger ihop i naturen, säger Konrad von Otter, ansvarig för det ekologiska sortimentet, Arla Sverige.

Det nya utseendet på förpackningarna innebär att budskapet "Netto noll klimatavtryck" tas bort. Den klimatkompensation som legat till grund för att Arla Ko® Eko-sortimentet har netto noll klimatavtryck fasas ut, istället sätts klimat- och hållbarhetsarbetet på de svenska gårdarna i fokus.
- Vi arbetar hårt med att minska klimatavtrycket både på gård och i produktion och har i år skärpt våra klimatmål ytterligare. Klimatkompensationen har varit ett mervärde till eko-konsumenterna som komplement till vårt arbete för att minska utsläppen. Trots att vi velat göra den informationen så tydlig och lättförståelig som möjligt har begreppet ”netto noll klimatavtryck” väckt frågor och kritik. Även när vi förmedlar komplexa hållbarhetsfrågor är det givetvis viktigt att budskapet går fram. Vi väljer nu att fokusera mer på det som sker här, på svenska gårdar”, säger Victoria Olsson, hållbarhetschef, Arla Sverige.

2022-05-10