Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Räkna med rekordhögt spannmålspris kommande skörd

Mycket pekar på att de höga spannmålspriserna kommer att ligga kvar över denna skörd och troligtvis nå rekordnivåer. Det är nu rekordtorrt i många delar i Europa och striderna i Donbass-området minskar Ukrainas export av spannmål väsentligt.

I vårt grannland Danmark har man under mars och april haft väldigt lite nederbörd och det är även torrt både i Tyskland, Spanien och stora delar av Frankrike. Utanför Paris har vattenkanonerna redan börjat gå på vetet och när Ekoweb besökte området i april står rapsen i full blom. Från Indien, som satsat stort på att kunna öka sin veteexport, rapporteras också om att skördarna inte kommer bli så stora som man hoppats på grund av torkan. I USA, Canada och Australien har man under många år haft det jobbigt med brist på vatten och höga temperaturer. Det gör produktionen osäker inför kommande säsong.

Höstraps frusit bort
Även i Sverige är det torrt och regn behövs främst för att växtnäringen skall bli tillgänglig för höstgrödorna och för att ge vårgrödorna en bra start. Just nu så är det mycket kväve som strukit upp i luften från biogödsel och flytgödsel som lagts på ytan på grund av blåst och värme. Det kommer minska den svenska eko-skörden eftersom det är svårt och dyrt att få tag i alternativa gödselmedel nu när detta har skett.

När det gäller höstrapsen så har den haft det extra tufft. I Mellansverige har flera bestånd helt gått ut eller kraftigt reducerats. Enligt Ekowebs bedömning så kommer det inte bli någon rekordskörd för eko-höstraps trots rekordsådda arealer. Däremot ser höstvetet fint ut och det finns stor potential på många håll i landet.

Minskad eko-export från Ukraina
https://ekoweb.nu/adm/pages.asp Kriget i Ukraina som nu intensifierats i Donbass området, där mycket ekologiskt spannmål produceras för export, kommer påverka världsekomarknaden kraftigt. Ukraina är ett av världens största exportländer av majs, solrosfrö och vete och nu är det stor risk att över hälften av den ekologiska arealen inte kommer kunna sås och skördas på grund av strider. Bara i Donbass-området finns det över 160 000 hektar areal som är ekologiskt certifierat.

Oro över framtida ekoproduktion
Bristfälliga transportmöjligheter med både båt och lastbil kommer göra att Ukrainas ekologiska spannmålsodlare står inför en stor utmaning. Det kommer vara väldigt svårt att särhålla spannmålen denna skörd och att utföra nödvändiga kontroller för att få den certifierad. I skrivande stund bedömer Ekoweb att minst 500 000 ton ekologisk spannmål inte kommer komma ut på marknaden efter skörd på grund av kriget. Det är drygt tre gånger större volym än Lantmännen hanterar och det kommer göra ekologiskt vete till en het produkt vid årets skörd.

Rekordpris på ekovete?
Om Ukraina skulle förlora kusten mot Svarta havet så kommer det att väsentligt försvåra och fördyra exporten av ukrainskt spannmål under lång tid framöver. Det kommer troligtvis medföra att ekologiska spannmålshandlare kommer vara aktiva tidigare än normalt för att säkra sina behov från andra exportländer. Denna ökade aktivitet ser vi redan idag påverka prisbilden genom högre priser på ekomarknaden för kommande skörd både i Sverige och övriga världen. Skulle det torra vädret hålla i sig och vi skulle få en rejäl värmeperiod på 2-3 veckor från slutet av juni, som varit fallet de senaste åren, så kommer de svenska spannmålspriserna att öka till nya rekordnivåer i juli. Då är den perfekta stormen ett faktum. Det är en anledning till att flera internationella uppköpare av ekologiskt spannmål i år kommer att besöka Slätte Ekodag.

2022-05-12