Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Agroväst stärker kapaciteten för att utveckla lantbruket i väst

Agroväst har under 2021 ytterligare stärkt sin roll som klustermotor och samverkansarena för de gröna näringarna i Västsverige. Organisationen växer såväl i antal projekt, omsättning som i antal medarbetare. Ett tiotal nya initiativ har startats upp där forskare, lantbrukare, rådgivare och olika leverantörer till lantbruket samverkar för att skapa konkurrenskraft och hållbar lönsam- het, och inom Agroväst. Gröna möten har ett 40-tal behovsstyrda seminarier arrangerats vid Agrosvästs fyra geografiska noder runt om i Västsverige.

– Ett bevis för att verksamheten utveck- las på ett bra sätt, och att vi skapar värde för vår målgrupp är den silvercertifiering vi till- delades av ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis) i december 2021, säger Mats Emilsson, vd för Agroväst.

Under 2021 drev Agroväst 37 olika för- studier och samverkansprojekt som involverade fler än 70 olika organisatio- ner, framförallt företag inom lantbruks- branschen. Agroväst attraherade även ytterligare 42 miljoner kronor i utvecklings- resurser till nya projekt. Dessa pengar går framför allt till utveckling och test av nya smarta tekniklösningar för jordbruk och trädgård, samt fortsatt spridning av ny kunskap och "best practise" till näringen.

Ett exempel är projektet Biogas Västra Skaraborg, där Agroväst stöttar en grupp lantbrukare i deras ambitioner att bygga en stor lantbrukarägd biogasanläggning som tar emot gödsel ifrån närområdet. Ett annat exempel är innovationsprojektet BugIT, där ett start-up företag från regionen ska utveckla och testa en lösning som hjälper odlare att detektera, följa upp och dokumen-tera insektsangrepp i fält.

2022-05-09