Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sju Gårdar upphör med försäljning av mejeriprodukter

Sju Gårdar startades som ett ekologiskt kooperativ med sju ekologiska mjölkgårdar i Uppland 2009, men från 1 maj har ägarna valt nya vägar.

– Efter tretton år kommer vi nu att avveckla verksamheten för att helt kunna fokusera på våra egna gårdar. Det är nya förutsättningar för hur vi vill driva våra företag idag och det har tagit mycket tid, men varit väldigt roligt och lärorikt, säger Sju Gårdars ordförande Henrik Johansson.

När Sju gårdar startades 2009 var ekomarknaden het och växande. Sju Gårdar etablerades snabbt som en stark lokal leverantör i Uppsala med omnejd. Förutom att vara KRAV-anslutna blev alla gårdar också klimatcertifierade 2010. Sju Gårdar var helt ensamma i Sverige om att kunna erbjuda klimatcertifierade mejeriprodukter och korades av Världsnaturfonden som vinnare i fondens guide 2021.
– Det är vi stolta över, men allt har sin tid. Vi är alla tretton år äldre, vi har lagt ner mycket arbete men känner att engagemanget inte längre räcker till för att driva en verksamhet som Sju Gårdar. Sammantaget har det lett fram till vårt beslut att avveckla, säger Henrik Johansson.

Bönderna i Sju Gårdar blir medlemmar i Falköpings mejeri. Under en övergångsperiod kommer Sju Gårdars produkter att tillverkas precis som vanligt i Grådö mejeri. I mitten av juni kommer dock de sista produkterna levereras till butikerna i Uppland under varumärket Sju gårdar.
– Vi vill tacka alla som på olika sätt visat oss sin uppskattning genom åren och bidragit till Sju Gårdar verksamhet. Det har varit en rolig och intensiv resa och vi är nöjda med vad vi har åstadkommit när det gäller nytänkande inom bondekooperation och klimatarbete på gårdsnivå. Vi ser nu fram emot att kunna förverkliga andra projekt och idéer i våra respektive företag, säger Henrik Johansson. Produktionen av ekologisk mjölk kommer att fortsätta på det flesta av gårdarna, men det är ett par gårdar har valt att ställa om sin produktion till konventionell.

2022-05-03