Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Scandinavian Seed: Nytt högproteinvete – Sibelius

Scandinavian Seed lanserar nu ett antal nyheter inför nästa odlingssäsong som kan vara högintressanta för den ekologiska producenten. Mest spännande är kanske de storskaliga försöken på höståkerbönan som om allt går vägen kommer vara tillgänglig att så hösten 2021. Även den nya högprotein vårvetesorten Sibelius kan vara ett mycket intressant val våren 2021 då konsumentmarknaden önskar köpa vårvete med en hög proteinhalt. Man lanserar även en ny ekologisk vallfröblandning inriktad för intensivare mjölkproduktion med mer engelskt rajgräs i.

Scandinavian Seed har i snart 25 år utvecklat och testat nya utsäden för den svenska lantbruksmarknaden, både konventionellt och ekologiskt. Enligt Oskar Gustafsson produktchef på Scandinavian Seed är man nöjda med årets produktion och uppförökning av utsäde.

– Vi upplever överlag att kvalitén på årets skörd har legat på en bra nivå. Detta har inneburit att tillgången generellt på ekologiskt vårutsäde ser goda ut inför våren 2021.


Bättre pris för vallfrö att vänta?

Oskar noterar dock att man haft sjukdomsproblem i två vårgrödor.

– I vårkorn och havre finns det i år en högre förekomst av flygsot än vi är vana vid. Vi hoppas att det inte skall påverka tillgångarna i allt för stor utsträckning. Det kan dock innebära att en del sorter kan vara svårare att få tag i vid senare beställningar, säger Oskar.

Sverige och Europa har just nu också ett mindre lager av ekologiskt och konventionellt vallfrö än tidigare år.

- På exempelvis timotej och ängsvingel har det varit god tillgång i flera år, men i år är utbudet lägre. Dels genom en lägre skörd men även att det odlas en mindre areal frö än tidigare. Det borde driva priset uppåt, säger Oskar.

VÅRENS SNACKISAR

Vårvetet Sibelius har med sin goda avkastning, låga förekomst av sjukdomar och höga protein varit ett lyft för den konventionella vårveteodlaren. Nu är den även uppförökad för den ekologiska marknaden.

– Till vårsådden finns nu god tillgång på ekologiskt Sibelius som med sina egenskaper passar bra för ekologisk odling. Speciellt för sorten är att den har en extra hög proteinhalt jämfört med andra sorter, säger Oskar.

Gulhavren Delfin har också presterat bra i sortförsöken.

– Delfin har med sin stråstyvhet, höga avkastning och mycket goda tolerans mot mjöldagg visat att den är ett självklart val inför våren 2021, säger Oskar.

På vallsidan finns nu vallfröblandningen GEV Action, en klassisk vallfröblandning med en högre andel engelskt rajgräs.

– GEV Action passar bra för den intensiva lantbrukaren men kräver en snabb omläggningstakt av vallen för att bibehålla gräsandelen i blandningen, säger Oskar.


HÖSTÅKERBÖNA – NYTT I SVERIGE

En för Sverige sedan tidigare okänd gröda, Höståkerbönan, odlas nu i större skala på ett antal gårdar runt om i landet. Vad som gör den ekologiska bönan Augusta unik är att dess höstetablering tidigarelägger skörden.

– Idén är att få fram en åkerböna som är tidigare i både blomning och skörd. Såklart skall den avkasta likvärdigt eller bättre än en våråkerböna. Det kommer bli spännande att följa utvecklingen de närmsta åren på denna nya gröda, avslutar Oskar Gustafsson. ¨

Även på den ekologiska vetefronten finns nyheter. Etana, höstvetet med tolerans mot både stinksot och dvärgstinksot har ökat inför höstsådden 2020 och spås vara en stor sort inför höstsådden 2021.

Oscar Friberg

2020-12-11