Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Italien: Positiva eko-siffror

I Italien har den ekologiska sektorn sett flera ökningar under det gånga året, både inom konsumtion och produktion. Under 2020 har konsumtionssidan ökat med 4,4 procent, vilket motsvarar ett totalt försäljningsvärde på 3,3 miljarder euro, eller strax över 34 miljarder SEK. Även ekologiskt odlad åkermark har ökat, och motsvarar nu 15,8 procent av totalt odlad areal i Italien.

Italien är en av de länder som länge legat över genomsnittsnivån för ekologisk produktion inom EU. Totalt ligger landet på fjärde plats i procentuellt brukad ekologisk areal, och är med sina 2 miljoner hektar endast efter Österrike, Sverige och Estland. Italien har även det högsta antalet ekologiskt brukade gårdar i hela EU, med totalt 80 000 olika verksamheter.

Den ökade konsumtionen kan delvis antas bero på COVID-19-pandemin. Enligt rapporten från ISMEA efterfrågar den italienska befolkningen hållbara och mer hälsosamma produkter i större uträkning än innan. Rapporten menar att detta bidragit till konsumtionsökningen av ekologiska livsmedel.

Konsumtionen har dock sett den största ökningen i dagligvaruhandeln. Här har en ökning i butik med 11 procent skett under det senaste året. Produktmässigt är det bland annat ägg och grönsaker som ökat stort.

2020-11-19