Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Grisslakt i Tyskland minskar kraftigt – Corona på slakterier

Höga sjukdomsfall på tyska slakterier har lett till att det totala slaktantalet har minskat. Detta beror på att en minskad personalstyrka inte klara av den kapacitet man tidigare gjort. I dagsläget slaktas 100 000 färre grisar än vad som hade varit optimalt, vilket gör att producenter får behålla slaktfärdiga djur längre. Om inte situationen vänder kan 1 000 000 djur som redan skulle gått till slakt, vara kvar i tyska stallar i december.

En andra våg av COVID-19-pandemin slår nu mot världen, vilket påverkar många delar av samhället. I tyska slakterier har många i personalstyrkorna smittats av viruset, vilket har dragit ner slakterierna kapacitet. Vissa anläggningar går på begränsad kapacitet, med andra förslår en total nedstängning under en viss period för att få bukt med viruset. Detta är situationen med Weidemark-slakteriet, där en nedstängning på 22 dagar föreslås. Totalt slaktas här 15 000 grisar per dag, vilket gör att en nedstämning ytterligare skulle minska Tysklands slaktkapacitet.

Andra slakterier är redan tillfälligt nedstängda till följd av hög smitta. Beräkningar från tyska ISN räknar med en minskning i slaktkapacitet med 200 000 djur per vecka. Slaktsvinsproducenter kommer därför att få en större mängd slaktfärdiga djur stående i stallarna, med ökad trängsel. ISN vill nu att åtgärder för att minska trängsel och få upp kapaciteten genomförs.

Redan nu har antalet smågrisar hos tyska producenter minskat. Både inseminationer och import av djur är mindre, men detta kommer dock inte märkas av i antalet slaktdjur förrän nästa år. Om kapaciteten inte ökar räknar ISN med att runt 1 miljon djur utöver normal mängd kommer finnas kvar i tyska stallar.

Källa: ISN och Wochenblatt

2020-11-05