Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen: Fortsatt tufft på EKO-marknaden

Skörden 2020 är till största del avslutad, bortsätt från enstaka fält i landets norra del. – Skörden är som vanligt väldigt varierad vad gäller kvalitet med god vad gäller avkastning. För vete ser vi generellt inga proteinhalter på majoriteten av kvarnvete som kommit in. 60 – 65 procent klassas ner till foder på grund av protein lägre än 10,5 procent, säger Adnan Zeljkovic, ekologisk spannmålshandlare på Lantmännen Lantbruk.

Det goda skördevädret har varit en bidragande faktor till att den goda kvalitén på skörden. Avkastningsmässigt har Lantmännen tagit emot de volymer man förväntat sig, med relativt jämna nivåer i landet baserat på förväntad avkastning.

Bra rymdvikt och fin färg

Lantmännen noterar att årets skörd av grynhavre uppvisar fina värden, och man har inte haft problem med varken dån eller grönskott, trots oro. Maltkornet har istället visat upp lite mer spridda proteinvärden, vilket medfört att en del av varan klassats ner till foder. Samma problem har också noterats på brödvetet, där runt 60 – 65 procent av levererad vara blivit nerklassad. Att så stor del höstvete klassas ner gör att fodermarknaden pressas för alla fodergrödor.

Från import till export

Som det rapporterades om i förra upplagan av Ekoweb har priserna för ekologiskt spannmål sett en nergång, till följd av att utbudet av ekologiska produkter ökat medan efterfrågan ställt relativt still.

- Vi har gått från att vara ett importland till ett exportland. Vi har varit tydliga mot våra medlemmar med att vi nu står inför en lite annorlunda marknad, att vi kommer exportera mer. Vi exporterar nu mycket vete och havre, och det finns möjlighet att export av maltkorn kommer att ske, säger Adnan Zeljkovic.

Sverige är inte det enda land som nu säljer mycket spannmål på export. Från flera håll i Europa rapporteras det om överskott från den ekologiska spannmålsproduktionen, vilket pressar ner priserna.

Storbritannien importerar

Trots överskott i flera länder finns ett importbehov på flera marknader, vilket gynnar exportländer. På de brittiska öarna finns en stor efterfrågan för ekologiska produkter, som inte täcks upp av deras produktionsnivå.

- Höstsådden blev sen men även arealmässigt mindre, vilket medförde en större vårsådd. För att täcka sitt behov av vete måste Storbritannien importera i år, både konventionellt och ekologiskt. De har alltid en import av EKO, men i år lär detta ske i större omfattning, säger Adnan Zeljkovic.

EU satsar – hur påverkar det priserna?

EU har presenterat sina mål om att nå 25 procent ekologiskt brukad mark år 2030. När marknaden redan idag svämmas över av ekologisk spannmål, kan en produktionsökning gynna priserna?

- Med en produktionsökning kommer vi kommer snart nå en nivå när priset inte kan sjunka mer, oberoende hur hög produktionsnivån är. Vi har ett ökat utbud och en svagare ökning på efterfrågan. Möjligheten till ett höjt pris är antingen att vi ser en ökad konsumtion för ekologiska spannmålsprodukter, eller att produktionen minskar, menar Adnan Zeljkovic.

2020-10-14