Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya EKO-regler kan skjutas fram

De nya EU-reglerna för ekologisk produktion föreslås att skjutas upp till 1 januari år 2022. Reglerna hade tidigare planerats att träda i kraft under 2021, men för att kunna genomföra en bättre övergång föreslår nu EU-kommissionen att förordningen senareläggs. På svenskt håll hade KRAV planerat att införa nya regler 1 januari 2021, men dessa kan också komma att påverkas i samband med EU-kommissionens eventuella beslut.

Den 1 januari skulle EU:s nya regelverk för ekologisk produktion och konsumtion trätt i kraft. Den nya förordningen skulle delvis skärpa existerande regler, delvis införa nya. Förordningen ligger också i linje med EU:s nya strategier för att nå 25 % ekologisk areal 2030, men nu menas att mer övergångstid behövs för att producenter ska hinna anpassa sig till de nya reglerna. Därför föreslås förordningen skjutas upp 1 år, till 1 januari 2022.

Även KRAV hade tänkt införa nya regler i samband med EU-förordningen. Dessa regler kan nu komma att flyttas, då arbetet med de nya reglerna gått långsamt till följd av COVID-19. Ekologiska Lantbrukarna menar att både lantbrukare och certifieringsbolag riskerar att inte fått ut all information om vilka reglerändringar som gäller redan vid årsskiftet 2021, och att svenska intresseorganisationer nu ser över frågan. KRAV är dock tydliga med att de nya reglerna för slakt, växtodling och klimat kommer träda i kraft den 1 januari 2021, oberoende på vad EU beslutar.

2020-10-09