Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Slakt av ekologisk gris, nött och kyckling ökar

I Jordbruksverkets årliga rapport om den ekologiska animalieproduktionen i Sverige kan flera saker utläsas. Slakten av ekologiskt producerad gris, nött och kyckling har ökat, i jämförelse med siffrorna från föregående år. Samtidigt backar får- och lamm kraftigt, med en minskning på hela 10 procent från året innan. Samma gäller för invägd ekologisk mjölk, som också ser en mindre nedgång. Rapporten gäller för år 2019, och släpptes i slutet av augusti.

Varje år sammanställer Jordbruksverket siffror från den ekologiska animalieproduktionen i landet. I rapporten kommer statistiken från gårdar som följer EU:s regelverk för ekologisk produktion, och innefattar bara siffror från svenska produktioner som är helt omställda.

Uppgångar år 2019 finns hos nöt, gris och kyckling. Hos nöt har en ökning på 3 procent, eller 600 ton uppmäts, siffror som innebär att den ekologiska nötproduktionen idag utgör 16 procent av den totala slakten av nötkreatur. Även ekologisk gris och kyckling har sett en ökning, med 11 respektive 10 procent i total slakt. Värt att notera är att den ekologiska produktionen utgör en mycket liten del av den totala slakten av gris och kyckling i Sverige, vilket medför att mindre förändringar i antal bidrar till större procentuella förändringar.

Annorlunda ser det ut för slakten av ekologisk producerade får och lamm. Efter en ökning 2018 uppgick den totala slakten år 2019 till 1100 ton, en tioprocentig minskning sedan året innan.

Både den inväga mängden ekologiska mjölk samt ekologiskt producerade ägg håller sig på samma nivå som tidigare, men ytterst små förändringar från året innan. Den ekologiska mjölken mäter i år 464 000 ton, och motsvarar 16 % av total mjölkproduktion i landen. Totalproduktionen av ägg har dock ökat, vilket får den ekologiska andelen att minska till 16 % trots att den producerade nivån är oförändrad.

Den fullständiga rapporten, tillsammans med statistik går att ta del av på jordbruksverk.se

2020-09-28