Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EU - 25 procent ekologisk areal år 2030

EU är i arbete med att sätta ihop en ny handlingsplan för ekologisk livsmedelsproduktion. Tanken är att planen ska används för att nå målet som sattes för ekologisk produktion tidigare i år: att år 2030 bruka 25 procent av EU:s jordbruksmark ekologiskt. För att kunna arbeta ihop en så effektiv strategi som möjlig tar EU nu emot förslag på hur planen ska utformas.

Handlingsplanen bygger på de 2 strategier (”Farm 2 Fork” och ”Strategi för biologisk mångfald”) som EU-kommissionen publicerade i maj 2020. I dessa lyfts många av de utmaningar EU står inför i framtiden, samtidigt som det presenteras långsiktiga mål som medlemsländerna ska arbeta mot. I strategierna finns en ökad satsning på ekologisk produktion och konsumtion, med målsättningen att minst 25 procent av EU:s jordbruksmark ska brukas ekologiskt år 2030.

För att målet ska uppnås håller en handlingsplan på att utvecklas, där allmänheten och relevanta aktörer kan komma med idéer på hur arbetet bör genomföras. Genom att ta in förslag hoppas man kunna utveckla en handlingsplan som lyckas med flera förändringar, vilka inkluderar att:

1. Öka efterfrågan på ekologiska livsmedel

2. Driva investeringar inom hållbart lantbruk

3. Möta det ökade intressent för ekologiska livsmedel inom EU.

Vill man bidra till utvecklingen av handlingsplanen går mer information att hitta på kommissionens hemsida ”Have your say”.

2020-09-24