Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Informationsplattform för ekologisk odling och djurhållning lanseras av SLU

SLU har nyligen lanserat sin nya webbportal Ekofakta, vilken är en del av den åtgärdsplan som Jordbruksverket tagit fram för att öka både produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel i Sverige. Syftet med plattformen är att enklare kunna förmedla kunskap om både de produktionsmetoder som används inom ekologiskt lantbruk, samt de livsmedelsprodukter som framkommer genom produktionen.

Genom att besöka webbportalen kan besökare hitta information om allt från marknad och statistisk till hur märkning och kontroll av ekologiska livsmedel fungera. Man kan även få en överblick över hur ekologisk produktion fungerar genom hela värdekedjan, från gårdsnivå till butik eller restaurang. Informationen ges både via informativa texter, men också genom flera kortfilmer.

Källa: SLU

2020-08-17