Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

De var nominerade till Ekogalan 2015


Den 29 januari genomför deEkoweb för fjärde gången den Ekologiska Branschdagen på Grand Hotel i Stockholm. Dagen fick en festlig avslutning, som vanligt, med Ekogalan 2015. Där prisades några av de mest framstående företagen och personerna inom ekobranschen. Prisceremonin är ett sätt att lyfta de personer och företag som står för framtid, utveckling och innovation.
Nomineringsprocessen har varit öppen och tre nominerade har efter mycket huvudbry och diskussioner valts ut av en jury bestående av de olika prisernas sponsorer samt Ekoweb. Vinnaren i respektive kategori avslöjades på Ekogalan den 29 januari 2015.


Årets Garant Ekostjärna (sponsor: Axfood)

”Till ett företag/person som med nytänkande och affärskänsla har utvecklat ett eller flera led i värdekedjan "Från idé till butik" så att konsumentens urval av prisvärda ekologiska och klimatsmarta produkter i hyllan ökar.”

Nominerade:
Jord på Trynet: För ett långsiktigt arbete som förenat såväl en god lönsamhet för producenterna med att kontinuerligt förse marknaden med en av de mest åtråvärda produkterna just nu.

Mariannes Farm:
Som en av pionjärerna på svensk ekomarknad som satsat på att ge marknaden stabil tillgång till ett av våra viktigaste baslivsmedel, moroten

*Scandinavian Organics:
(Vinnare) För en smart idé som förenar såväl en innovativ ekoprodukt med en stor miljönytta där en ”värdelös” biprodukt tagits till vara och bidragit med många mervärden till ekomarknaden.


Årets Ekobutik (sponsor: Svenska Odlarlaget/ Ekoodlarna.se)

"Till en butik som arbetar med att aktivt öka tillgängligheten, exponeringen och försäljningen av svenska och närodlade ekologiska frukter och grönsaker och därmed bidragit till att öka intresset från konsumenten och öka efterfrågan på ekologiska produkter”

Nominerade
*Coop Forum Lund: (Vinnare) För ett ihärdigt fokus som tillgängliggjort svenska närodlade ekoprodukter till sina kunder.

ICA Maxi Kungälv:
För att aktivt ha jobbat med att göra svenska närodlade ekoprodukter tillgängliga för konsumenterna.

Hemköp Birger Jarlsgatan:
För ett målinriktat arbete för att kunna erbjuda kunderna ett brett svenskt närodlat ekosortiment.

 

Årets Omläggare (sponsor: KRAV)

"Till en person eller ett företag som under året ställt om till KRAV-certifierad produktion och som är ett föredöme genom att visa prov på mod, kreativitet och affärsmässighet.”

Nominerade
Peter Borring, Frälsegården, Skänninge (spannmålsproduktion, 115 ha varav hälften KRAV)
Peter är en engagerad profil inom lantbruket som utmanar sina tidigare uppfattningar om ekologisk produktion, genom att testa KRAV-certifierad odling på sin egen gård. Peters nyfikenhet och mod att våga prova kan få fler att våga följa efter.

Christina och Lars-Erik Johansson Mossebo, Tibro (smågrisproduktion 130 suggor, 53 ha)
Christina och Lars-Erik är duktiga smågrisproducenter som under lång tid brottats med dålig lönsamhet, men nu vågar se omläggning till KRAV som en intressant lösning. Det är en modig satsning som krävt både ombyggnader och investeringar.

*Jenny och Johan Grenefelt, Jussö Gård, Skillingaryd (Vinnare) (ägg, 16 000 KRAV-höns, 100 ha)
Med utgångspunkt i ett starkt och väl inarbetat konventionellt system har Johan och Jenny Granefelt varit lyhörda för marknadens signaler och tagit det affärsmässiga beslutet att ställa om hela gården till KRAV. De har visat att en omställning kan fungera som en nytändning för det egna engagemanget och företagandet. Därigenom visar de också vägen för framtidens lantbrukare.
Skillingaryd


Årets Ekoföretag

"Till ett företag som genom innovation utvecklat den ekologiska produktionen eller marknaden"

Nominerade
*Väderstad Verken (precisionssåmaskinen Tempo) (Vinnare)
För sann innovationskraft i ett precisionsredskap av sällan, om aldrig, skådat slag som öppnat för nya möjligheter och framför allt ökad lönsamhet i ekoodlingen.

Agricam
Genom att applicera och modifiera den modernaste tekniken och anpassat den till svensk mjölkproduktion har man möjliggjort minskad antibiotikaanvändning, minskat lidande av mastit hos kon samt ökat lönsamheten hos mjölkbonden.

Garford
För en finurlig, nyskapande och inte minst häpnadsväckande teknik som tagit den mekaniska ogräsbekämpningen till nya höjder.


Årets Nybyggnation för hållbart jordbruk (sponsor: Bygglant)

"Till ett lantbruksföretag som satsat på en modern, energieffektiv, miljö- och djurvänlig byggnation i harmoni med omgivande miljö - och som genom sitt nytänkande tagit byggandet inom lantbruket ett steg längre."

Nominerade:
Christer och Malin Tångås, Lappvattnet, Burträsk (200 KRAV-mjölkkor, nybyggd ladugård och utökning från en till tre robotar)
För en frisk satsning och expandering med norrlands största KRAV-kobesättning där djur- och arbetsmiljö fått stort fokus och energibesparing med till exempel automatiserad belysning.

*Åsa och Mikael Berglund, Buckarby, Tärnsjö (Vinnare) (Nybyggd ladugård för 70 mjölkkor)
Nybyggnation med fokus på att sluta kretsloppen och öka utnyttjandet av den egna gödseln samt förberedande för solpaneler i ladugårdstak för självförsörjning när det gäller el. Gick från uppbundet till frigående system. Blir helt självförsörjande på proteinfoder.

Peter Hansson, Hejde Skogs, Klintehamn (135 mjölkkor) Peter Hansson Satsa eller lägga ner? Peter stod inför beslutet och valde det senare. Ny ladugård med naturlig ventilation fick snart utökas från en robot till två när produktionen snabbt steg. Planer finns också för solpaneler för att producera egen el.

2014-12-02