Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiskt en viktig fråga för nya landsbygdsministern


Nu är den nya regeringen installerad i Rosenbad och många väntar med spänning på vad som ska bli den regeringens politik. När landsbygdsminister Sven-Eric Bucht besökte Elmia använde han begreppet ekologiskt många gånger inför det samlade pressuppbådet.

- Ekologiska livsmedel är mycket viktiga för utvecklingen på svensk landsbygd. Vi vill stimulera en ökad ekoproduktion. Det finns väldigt goda förutsättningar för ekologiskt jordbruk i Sverige. Det har varit en dramatisk ökning i efterfrågan av ekologiska produkter och det finns en underförsörjd ekomarknad, både i Sverige och i Europa. Men det finns ingen motsats mellan sevsnkt ekologiskt och konventionellt jordbruk. Men vi ser stora möjligheter för en konkurrenskraftig ekoproduktion i Sverige, sade Sven-Erik Bucht.

Han sade också att de skatter som kan bli aktuella när det gäller konstgödsel och bekämpningsmedel dels ska utredas noggrant och om de införs ska dessa extra pålagor återföras till svenskt jordbruk och svensk landsbygd.

2014-11-01