Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Plöjningsfritt och ekologiskt bäst för markorganismerna


Ett fjortonårigt franskt försök som utvärderar förekomsten av marklevande organismer i tre olika odlingssystem: konventionell, ekologisk och plöjningsfri odling. Forskarna har jämfört hur marklevande organismer påverkas av de olika odlingssystemen. Det plöjningsfria systemet omfattade täckgrödor och sparsam kemisk bekämpning (Conservation Agriculture).

Odlingssystemen i försöket var designade för att spegla praxis utanför Paris. Stallgödsel i ekoodling är där ovanligt, istället odlas baljväxter för att tillgodose kvävebehovet. Efter fjorton år hade det ekologiska och det plöjningsfria systemet mer frekvent förekommande makro- och mikroorganismer och totalt högre biomassa jämfört med konventionella system.

Absolut bäst förutsättningar för de marklevande organismer gavs hos det plöjningsfria systemet, vilket förklarades med högre andel tillfört organiskt material genom odling av olika täckgrödor i försöket, samt att marken inte blev återkommande störd av plöjning.


2014-06-29