Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Export av KRAV-ägg ger stabilitet åt svensk marknad


Försäljningen av KRAV-ägg har nått en tröskel i handeln. Av den totala försäljningen är cirka 15 procent ekologiska, men efter att i flera år ha visat fina tillväxttal så står nu försäljningen ganska stilla, även om det ändå lutar åt en svagt positiv utveckling.

- Vi har nog nått ett tak med 15 procent i handeln, i alla fall just nu. Däremot kan det nog finnas ytterligare utrymme inom restaurang och stor- hushåll, där kan vi se en viss ökning. När kunderna inom offentlig sektor jobbar för att öka sin andel ekologiskt så är det positivt för KRAV-äggen, säger Håkan Burlin, vd för Stjärnäggsgruppen.

Under första halvåret av 2011 blev situationen med överskottet allt mer akut. Nu är läget mer i jämvikt, bland annat efter att både Lantägg och KG:s Ägg, som är medlem i Stjärnäggsgruppen, exporterat KRAV-ägg till Tyskland. Exporten är ingen förlustaffär, men ger heller ingen vinst, eftersom KRAV-värdet inte genererar något extra på exportmarknaden.

- Det var klart positivt att marknadens aktörer lyckades med exporten. Annars hade det fått stora konsekvenser för de ekologiska äggproducenterna, säger Håkan Burlin.

- Det finns ett överskott på KRAV-ägg på mellan 150 000 och 200 000 KRAV- höns. Detta överskott exporteras nu. Vi såg att det fanns ett underskott av ekoägg på den tyska ekomarknaden på grund av dioxinskandalen och det blev en öppning för oss. Kunderna har varit väldigt belåtna med våra ägg och vi hoppas på en förlängning av kontraktet, som i nuläget gäller fram till april 2012, säger K-G Svensson, KG:s ägg.

Svenska Lantägg är marknadsledare på ekoägg i Sverige. Svenska Lantägg har export av ekoägg till Danmark nästan varje vecka, ägg som sedan till viss del exporteras
vidare till Tyskland. Exporten påbörjades i påskas och kontraktet löper tills vidare.

- Tack vara exporten har vi nu en stabil situation på den svenska KRAV- äggmarknaden. Vi fortsätter så här och avvaktar vad som händer på den svenska marknaden, säger Jan-Olof Bohlin, Svenska Lantägg.

2011-12-18