Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Inga vinster med GMO


I USA har man den mest långtgående erfarenheten av användning av GMO gröda. En amerikansk sammanställning av 114 forskningsrapporter rörande GMO slår fast att det inte kan bevisas att dagens GMO-teknik inte genererar några vinster eller framsteg till jordbruket.

I stället påvisar sammanställningen de risker som finns med tekniken för miljön, lantbrukare och livsmedelssäkerhet . I rapporten hänvisas till försök gjorda på möss där allergier, förstorad lever och förstadier till cancer när försöksdjuren utfodrats med foder av GMO majs, -ärtor och -potatis.

Forskarna varnar också för att effekterna av GMO grödor i livsmedel kommer att ta lång tid att varsebli liksom att det tog decennier att upptäcka skaderiskerna med transfetter i livsmedel.

Källa: Organic Market Info

2011-10-18