Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Regeringen vill öka ekoodlingen


I det kommande Landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 har Jordbruksverket fått i uppdrag från Regeringen att ta fram nya mål för den ekologiska produktionen. Målsättningen är att öka den ekologiska produktionen i Sverige. Enligt statistik från Jordbruksverket motsvarar den svenska produktionen av ekologiska varor inte den efterfrågan som finns hos konsumenterna och därför befarar verket att mycket ekologiska produkter importeras till Sverige. Därför vill Regeringen nu se nya nål för den ekologiska odlingen samt få ett underlag för betydelsen av målsättningen för framväxten av en ekologisk produktion och marknad.

De tidigare målen var satta till 2010 och innebar att 20 procent av jordbruksmarken och 25 procent av konsumtionen inom offentlig sektor skulle vara ekologisk. Vid år 2010:s slut kund det bara konstateras att målen långt ifrån uppfyllts. 10,7 procent av arealen var till fullo i ekologisk produktion och andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor uppgick till cirka 12 procent.

2011-10-17