Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Problem med DON i ekologisk grynhavre


Prisnivån för årets ekologiska grynhavre ser ut att kunna bli bra. I alla fall för den som har bra kvaliteter. Ett orosmoln på himlen är dock att det är större problem med fusarie toxinet DON i årets ekologiska grynhavre och att det i många partier ligger för högt. Problemen finns både i västra Sverige och i Östergötland. Detta kan ge brist på ekologisk grynhavre som håller måttet.

Hela spannmåls branschen i Sverige har enats om att provta varje inleverans på DON och avräkna efter det. Gränsvärdet för Livsmedel inom EU är 1750 mikrogram/kg. Många leveranser av grynhavre ekologisk ligger i år på 2-3000 mikrogram och enstaka leveranser på 5000 mikrogram. För godkänd grynhavre gäller max 1750 mikrogram. För foderhavre är gränserna för olika djurslag varierande från lägre än livsmedel till högre. Gränsen för foderhavre KRAV kommer att avgöras av vilka foder som produceras och andra ingående fodermedels halt av DON. Den kommer att ligga lägre än för konventionell foderhavre eftersom det finns färre användningsområden

- För inleverans efter skörd kommer det krävas gårdsprov på varje gårdspost, före leverans. Detta för att vi skall kunna sortera bättre på DON. Med anledning av det rådande läget är vi tacksamma för alla som kan lagra grynhavre KRAV hemma och snabbt få fram gårdsprov på denna, säger Anneke Svantesson som är marknadsansvarig för den ekologiska spannmålen hos Lantmännen.

2011-10-04