Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoarealen ökade 9 procent


Den ekologiska jordbruksmarken ökade med 9 procent från 2009 till 2010, det visar den senaste statistiken från Jordbruksverket. Under 2010 fanns nästan 330 000 hektar i ekologisk produktion, vilket betyder10,7 procent av Sveriges totala jordbruksareal. Om man räknar in den jordbruksmark som ligger i omställning så blir ökningen nästan 14 procent och andelen av den totala jordbruksmarken 14,2 procent.

Nästan hälften av arealen används till slåtter- och betesvall, grönfoder, majs och vallfröodling. Intressant att notera är att den ekologiska potatisodlingen minskade med 4 procent. Även arealen som används till ekologisk spannmålsodling minskade, med 4 procent.

Regeringens mål vid utgången av 2010 var att 20 procent av jordbruksarealen skulle användas för ekologisk produktion.

2011-10-03