Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

SMA Mineral lanserar ny produkt för ekoodling


Företaget SMA Mineral, som arbetar med strukturförbättring av jordbruksmark genom mineralisering och kalkning, lanserar nu en ny produkt speciellt anpassad för ekologisk odling, Cresco EcoGips. Den har två olika inriktningar, som strukturkalk och som gödselmedel. Som strukturkalk har den god struktureffekt för styva lergjordar, dock endast under 3-5 år.

- Det är oftast tillräkligt då man inom ekologiskt jordbruk oftast använder sig av vall som strukturbyggare och i kombination efter vall göra en strukturkalkning så erhåller man goda effekter som bereder för nästa vall period om 2-3 år, säger Anders Andersson som är ansvarig för SMA Mineral:s jordbruksavdelning.
Som gödselmedel av svavel till ekologisk odling av höstgrödor, oljeväxter, baljväxter.

- Genom att blanda in EcoGipsen i våra Cresco kalker så får jorden det tillskott av svavel som grödorna behöver i samband med kalkningen, vilket är smidigt både praktiskt mindre arbete för bonden, samt ekonomiskt att utnyttja kalkspridningstillfället och därigenom minska maskinkostnaderna. Med SMA Minerals avancerade GPS spridare kan man då uppnå hög kvalitet och hög effekt i sin odling, säger Anders Andersson.

2011-09-28