Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Export av ekologiska livsmedel från Sverige


Intresset för att exportera svenska ekologiska livsmedel har hittills varit svagt. De flesta företag har de senaste åren haft en god hemmamarknad och satsat på att bygga upp sin försäljning där i stället. Under 2011 verkar dock intresset för export ha ökat.

Del av svenska samlingsmontern på BioFach

En indikation på detta är bland annat att intresset bland de svenska företagen för att delta på BioFach, världens största ekologiska mässa i Tyskland, som genomfördes den 16-19 februari, i år är större än någonsin. Den svenska monterytan är slutsåld, trots att ytan utökats och antalet deltagande svenska företag har fördubblats till 20 stycken jämfört med 2010.


Enligt Ekowebs bedömning exporterar svenska företag ekologiska produkter för ett värde av cirka 0,7 miljarder kronor till främst Danmark, Tyskland och England.

Enligt Danmark statistik uppgick värdet av exporten av svenska livsmedel till 130 miljoner skr under 2009, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med föregående år. Spannmål och spannmålsprodukter utgjorde nästan hälften av exporten under 2008 och det är främst här som exporten har minskat från Sverige på grund av den inhemska marknadens behov samt tillgång på exportbar råvara.

Under 2010 påbörjades en export av ett 30-tal ekologiska produkter av Icas varumärke I love eco. Exporten sker till tre baltiska stater samt Norge. Några andra företag med ekologisk export: IKEA (Björnekulla, Annas Pepparkakor, Dafgård m.fl.), Skånemejerier, Lantmännen, Finnerödja, Oatly, Magnihill, Dafgård, Scan, Polarica, Fazer, Svenska Lantchips, Saltå Kvarn m.fl.

De troligen största värden och volymer som går från Sverige i forma av ekologisk råvara är från Scan, som varje vecka exporterar 50 helfall KRAV-grisar till England. Denna export har pågått under flera år, men halverades under 2010 på grund av det svåra ekologiska läget i Storbritannien, som i hög grad drabbat den ekologiska försäljningen med minskade försäljningssiffror.

2011-03-14