Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

HS Certifiering stärker organisationen

Tillströmningen av kunder till Hushållningssällskapets certifieringsbolag har varit mycket god. För att klara efterfrågan förstärker nu HS Certifiering med ytterligare en miljörevisor. Anna Grundberg som är trädgårdsingenjör och har arbetat sedan 2003 som miljörevisor med i huvudsak EU-ekologisk och KRAV-certifiering i Östergötland börjar på HS Certifiering den 1 december. Anna Grundberg kommer att vara verksam i Östergötland med omnejd.

Nyrekryteringen gör att HS Certifiering nu ökar aktiviteten i regionerna Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Östergötland, Halland delar av Västra Götaland och i Kristianstad-regionen.

- Nyrekryteringen innebär att vi intensifierar kontaktnätet i Östergötland samt vidgar det även en bit utanför Östergötlands län. Vårt erbjudande passar för såväl primärproduktion som förädling säger Gunnel Sigurd som är verksamhetsansvarig på HS Certifiering.

HS Certifiering som certifierar både enligt EU förordningen och KRAV består nu av fem anställda.

- Det ska blir spännande att vara med och bygga upp verksamheten i HS Certifiering. Det är bra att det finns alternativ för dem som vill certifiera sin verksamhet, säger Anna Grundberg

2008-11-12