Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Scan undersöker möjlig KRAV-märkt råvara till industrikunderna

När Scan den förste november upphör med KRAV-märkningen på sina produkter och istället börjar använda sig av ”Scan ekologiskt” så försvinner en stor del av det KRAV-märkta köttet från handeln. Scan står för ca 85 procent av den totala KRAV-slakten i Sverige. Det har länge varit oklart hur de industrikunder som köper KRAV-märkt charkråvara från Scan för tillverkning av egna KRAV-produkter påverkas. Något definitivt besked kan ännu inte lämnas från Scan:

-När det gäller helfall kan vi lova fortsatt KRAV-märkning. När det gäller styckade detaljer och charkråvara till industrikunder håller vi just nu på att undersöka om det är möjligt med fortsatt särhållning mellan Krav och EU. Vi måste se hur stor efterfrågan är. Men vår utgångspunkt är ingen särhållning mellan certifieringarna på det ekologiska köttet, säger Margareta Thorgren som är informationschef på Scan.

De volymer av KRAV-slakten som Scan säljer vidare till industrikunder är 30 procent på gris och drygt 15 procent på nöt.

2008-10-31