Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Halter av pesticider i konventionellt vin

Naturskyddsföreningen har genomfört tester på 34 konventionella och 6 ekologiska viner. Alla de ekologiska vinerna var fria från rester från bekämpningsmedel, utom ett. Resultatet för de konventionella vinerna innehöll alla giftrester. I 14 av testerna fanns ämnen som i EU klassas som cancerframkallande, mutagena, samt hormon- eller reproduktionsstörande. I genomsnitt innehöll de konventionella vinerna spår av fyra olika bekämpningsmedel. De uppmätta halterna är dock under gränsvärdena.

Vin odlas på 3,5 procent av odlingsarealen inom EU, men står för 15 procent av användningen av bekämpningsmedel.

Läs mer om testet på www.naturskyddsforeningen.se

2008-10-29