Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

En av landets största nötbesättningar fodras ekologiskt

 


I år slaktas omkring 1050 köttrasdjur, 20 djur per vecka, under det egna varumärket Ölandakött, som är motorn i verksamheten.

Försäljningen av Ölandakött kom till, i form av samarbete med kött- och charkföretaget Christoffs i Göteborg. Djuren legoslaktas vid Skövde Slakteri och säljs i Saluhallarna i Göteborg och till lokala butiker i Västsverige.

- Vår affärsidé är närproducerat kvalitetskött med hälsoprofil. Köttet innehåller mycket Omega3 eftersom foderstaten till 70 procent består av grovfoder och allt foder odlas ekologiskt. Dessutom underhåller djuren ett flertal naturbeten i bygden. Bland annat flera strandängar mot Hornborgasjön som annars skulle växa igen, säger Johan Tell.

Totalt brukar Johan Tell 1500 hektar, varav 600 hektar naturbeten. Företaget återfanns på 12:e plats på listan över de gårdar som fick mest miljöersättning 2007. All åkerareal brukas ekologiskt och används till bete och för produktion av grovfoder till djuren.

- En vinterdag går det åt 35 ton foder. Det fungerar jättebra med den ekologiska odlingen och det finns ingen anledning för mig att odla konventionellt. Jag ser ju klara fördelar med den ekologiska odlingen nu också när priset på gödning och sprutmedel skjutit i höjden. Däremot är det inte aktuellt att KRAV-märka köttet. Vi satsar på att kommunicera våra egna mervärden till konsumenten, säger Johan.

I år omsätter Johans båda bolag Tell Ölanda AB och Tell Dagsnäs AB 17 miljoner kronor och har 5,5 anställda. I avelsarbetet använder man sig företrädelsevis av tunga köttraser.

- Rekryteringen består till största delen av egen uppfödning. Därutöver köps tjurkalvar in från fyra olika besättningar som samtliga ingår i salmonella program. Smitta är det klart största hotet mot verksamheten salmonella framför allt, men på senare tid även Blåtunga. Skulle vi få in en smitta i besättningen så är vi enormt utsatta, fortsätter Johan.

Tankar finns på utökning så småningom, men efter några intensiva år av expansion handlar arbetet just nu mest om att växa i kostymen.

-Vi måste bygga upp varumärket och skynda varsamt. Men jag ser ljust på framtiden och enligt min övertygelse måste det finnas en växande marknad för den här typen av kött, avslutar Johan Tell.

 

Text och bild: Cecilia Ryegård2008-11-12