Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Starka reaktioner på slopad KRAV-märkning -Scan bemöter kritiken

Scan har beslutat att sluta använda sig av KRAV-märknigen. I stället kommer företagets ekologiska produkter märkas med ”Scan ekologiskt”. Produkterna kommer fortsatt att vara certifierade men varken EU- eller KRAV-märkningen kommer att synliggöras på förpackningarna.

Reaktionerna har varit starka och frågorna många inför Scan´s beslut:

-Detta är ett svek mot konsumenten. KRAV-märkningen är garant för starka regler när det gäller djurvälfärd och tillsatser. Att ta bort KRAV-märkningen är att anonymisera produkten, säger KRAV´s VD Lena Söderberg.

-Vi är förbluffade och tycker att Scan handlar ur ett rent produktionsperspektiv och med en okänslighet för marknaden som gör oss ytterst förvånade, säger Mikael Robertsson som är miljöchef på Coop.

Kerstin Lindvall Miljöchef ICA

-Scan får naturligtvis göra som de själva tycker. ICA har också provat detta och märkte vissa produkter med Ica ekologiskt istället för KRAV-märkningen, utan försäljningsframgång. Vårt eget varumärke var inte tillräckligt starkt och vi blev mycket ifrågasatta av såväl av konsumenterna som av butikerna, säger Kerstin Lindwall som är miljöchef hos ICA.

-I praktiken betyder det här att Scan inför en ny märkning på marknaden, och det är inte positivt eftersom det rör till det för konsumenten. Många konsumenter prioriterar KRAV-märkningen just på kött eftersom man har ett hårdare regelverk, säger Ingmar Kroon som är informationschef hos Axfood.

Scans informationschef
Margareta Thorgren
(bild: Scan)

 Nu bemöter Scan´s informationschef Margareta Thorgren kritiken:

-Vi har svårt att förstå reaktionerna och att man är så rädd för den konkurrens som en ny märkning innebär. Eftersom det är brist på marknaden är det risk för import och vi gör nu vårt yttersta för att öka tillgången på svenskt ekologiskt kött. Vårt beslut kommer att gagna sortimentet och utbudet, säger hon.

Scan har haft långvariga problem med rekryteringen av nya KRAV-producenter, trots stora ansträngningar. Intresset för omläggning har minst sagt varit svagt och ingen ny KRAV-grisproducent har tillkommit i år, inte heller förra året. Slaktvolymen har varit den samma de tre senaste åren.

-Vi har ett betydligt större intresse bland de konventionella producenterna för att ställa om till Eu-ekologisk produktion och kommer 2009 att kunna slakta ca 7000 stycken Eu-ekologiska grisar, fortsätter hon

Vad hindrar att ni fortsätter sättar ut KRAV- och Eu-märkningen på respektive produkt?

-Vi vill kunna hålla ett lågt pris gentemot konsumenten och därför förenklar vi i vår produktion genom att inte behöva hålla isär de olika certifieringarna. Svensk djurhållning är överlägsen all annan i världen och skillnaderna mellan certifieringarna är små. Därför tycker vi att det är viktigare att kunna förse marknaden med svenskt ekologiskt kött till en rimlig kostnad än vilken märkning som finns på förpackningen, avslutar Margareta Thorgren.

Den nya märkningen på Scan´s ekologiska produkter kommer att börja gälla från den förste november.

 

Text och Foto Cecilia Ryegård

2008-10-08