Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Team Ugglarp söker fler ekoproducenter

Team Ugglarp utanför Hörby i Skåne har påbörjat en långsiktig satsning på sin ekologiska produktion. I dagsläget är ca 10 procent av den totala nötslakten ekologisk. Målet är att så småningom komma upp i en andelsvolym på 25 procent inom en femårs period. Det betyder en slakt på ungefär 100 ekonöt per vecka. En betydande ökning mot dagens slakt på ca 20-40 djur i veckan. Team Ugglarp arbetar nu med att säkra tillförseln av eko-nöt, bland annat har man ambitionen att man skall vara det slakteri som betalar bäst för det ekologiska nötköttet.

- Vi har haft flera träffar med tänkbara producenter och tycker oss se en vilja bland flera producenter att ställa om sin produktion. Av de producenter som levererar ekologisk nöt till oss är ungefär hälften Eu-certifierade och den andra hälften KRAV-certifierade. Producenterna får samma betalning oavsett certifiering, säger Tommy Olsson som är delägare i Team Ugglarp.

2008-10-16