Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmänens foderdivision: Dramatiska svängningar på ekofoder


De senaste två åren har utvecklingen varit dramatisk på ekologiskt foder. Dels har det varit stora prissvängningar, dels en snabbt ökande efterfrågan. Lantmännen är marknadsledare på ekologiskt foder och på fyra år har den sålda volymen dubblerats. Under årets första halvår har försäljningen av ekologiskt nötfoder ökat med 30 procent och höns- och grisfoder har ökat med 20 procent.

Anna Björnberg

-Vi tror på fortsatt ökad efterfrågan på ekologiskt foder, både på höns och nöt. Men mycket hänger på hur mejerierna lyckas med sin rekrytering av nya ekologiska mjölkproducenter. Nu är ökningen kanske extra stor i och med kravet på 100 procent ekologiskt foder, säger Anna Björnberg som är ansvarig för den ekologiska försäljningen vid Lantmännens foderdivision med huvudkontor i Lidköping.


Tidigare år har Sverige exporterat ungefär hälften av den ekologiska spannmålen av kvarnkvalitet och någon import har inte förekommit sedan 1998. Årets skörd med dåligt kvalitetsresultat ger inte utrymme till någon större export och det kommer att bli brist på kvarnvara. Det är troligt att import av betydande mängder ekologisk kvarnråvara och ett högre pris på spannmål av denna kvalitet. Foderspannmål däremot har det blivit gott om. Det betyder sjunkande priser.

-Det svänger snabbt och vädermarknaden styr råvarumarknaden. I augusti var vi oroliga för att behöva importera foderspannmål. Nu kommer tillgången att vara säkrad och priserna är på väg ner, efter att ha fördubblats på ett år. Även priset på soja är på väg ner, fortsätter Anna Björnberg.

Kvaliteten och mängden på den svenska skörden tillsammans med Europas marknadspriser och utbud avgör det slutliga priset. Lantmännens foderförsäljning speglar intresset för ekologisk produktion bland animalieproducenterna.

-Det är flera nya ekoproducenter som är på väg in och det är få som har slutat. De snabba svängningarna på fodermarknaden gör det svårare att göra kalkyler. Men en omställning är ett långsiktigt beslut. Mitt råd till producenterna är att följa terminshandeln och handeln i Europa för att öka förståelsen för prisernas svängningar.

Av Lantmännens försäljning är ca 60 procent nötfoder, 35 procent hönsfoder och de resterande 5 procenten är grisfoder. Många av svinproducenterna blandar sitt eget foder.


Text och bild Cecilia Ryegård

2008-10-22