Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Målet en fjärdedels ekoslakt hos Team Ugglarp
-satsar på EMV

Team Ugglarp utanför Hörby i Skåne har påbörjat en långsiktig satsning på sin ekologiska produktion. I dagsläget är ca 10 procent av den totala nötslakten ekologisk. Målet är att så småningom komma upp i en andelsvolym på 25 procent inom en femårs period. Det betyder en slakt på ungefär 100 ekonöt per vecka. Just nu slaktas 20-40 djur i veckan.

-Det är vår interna ambition att en fjärdedel av volymen skall vara ekologisk. I så fall skulle den ekologiska produktionen ligga på en omsättning runt 60-70 miljoner kronor Vår egen satsning på ett ekologiskt sortiment, liksom Citygross expansion, där man dubblerar antalet butiker från 17 stycken, borgar för fortsatt ökad efterfrågan på detaljer och färs, säger Tommy Olsson som är delägare i Team Ugglarp.

Tommy Olsson
Så småningom kommer alltså Team Ugglarp själva att göra av med en hel del färs eftersom man planerar två nya charkprodukter: Falukorv, och köttbullar. Samtliga produkter är baserade på 100 procents nötkött och kommer att bära den Eu-ekologiska märkningen.

-.Just nu pågår arbetet med att sälja in produkterna till butikerna. Falukorven beräknas vara tillgänglig i handeln någon gång i oktober och köttbullarna lagom till julruschen. Vi ser att det finns en efterfrågan på den här typen av produkter i handeln och efter dialog med Bergendahlsgruppen kom vi fram till att det var de här två produkterna som det finns störst efterfrågan på. För oss är det en klar fördel att förädla råvaran under eget tak, fortsätter Tommy Olsson.

Team Ugglarps satsning på ekologiskt började med att butikskedjan City Gross gjorde en stor satsning på att utöka sitt utbud av kvalitetskött och sortiment med butiksstyckat EU-ekologiskt nötkött. Satsningen har fallit väl ut och Citygross har genomfört ett flertal kampanjer för ekologiskt kött, då bland annat ”Mat-Tina”varit engagerad. När kampanjerna genomförs betyder det dubblerad efterfrågan. Den senaste kampanjen genomfördes vecka 36-37.

Slakten är behovsstyrd och ekologiskt kött säljs aldrig som konventionellt. Djuren styckas och säljs i box, butikerna har anatomiansvar. Färsen säljs separat och en av kunderna är Procordia i Eslöv. Allt säljs som Eu-ekologiskt, utom färsen som säljs som KRAV-märkt.

Team Ugglarp arbetar nu med att säkra tillförseln av eko-nöt, bland annat har man ambitionen att man skall vara det slakteri som betalar bäst för det ekologiska nötköttet. Av de producenter som levererar ekologisk nöt till Team Ugglarp är ungefär hälften Eu-certifierade och den andra hälften KRAV-certifierade. Producenterna får samma betalning oavsett certifiering.

-Vi har haft flera träffar med tänkbara producenter och tycker oss se en vilja bland flera producenter att ställa om sin produktion, avslutar Tommy Olsson.

Noteringen för v 34 var för Mjölkras O- 26,90 +2 kr i tillägg och Köttras R+ 28,15 +4,50 i tillägg. Just nu har Team Ugglarp en slaktkö på ca 2 veckor.

2008-11-05