Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mer ekologisk areal i Storbritannien

Under 2007 ökade den ekologiskt certifierade arealen i Storbritannien med 10 procent. Med
Totalt 680 000 ha har andelen mark i ekologisk produktion stigit till 3,9 procent. Även antalet
producenter har stigit, med knappt 20 procent. Antalet producenter med djurhållning ökade
med 5 procent.
 
Den brittiska marknaden för ekologiska livsmedel ökade med 22 procent under 2006. Värdet
på den ekologiska försäljningen passerade 27 miljarder skr.

2008-09-23